További ajánlott szakirodalom

Erdősi Péter – Sonkoly Gábor (szerk.): A kulturális örökség. L’Harmattan. Budapest, 2004. (terjedelmes bibliográfiával a kulturális örökség téma szakirodalmáról).

Hofer Tamás: A modernizáció és a „népi kultúra” modelljei. Világosság 1987/7. 409–416., illetve In Hofer Tamás: ANTROPOLÓGIA és/vagy NÉPRAJZ. Tanulmányok két kutatási terület vitatott határvidékéről. MTA Néprajzi Kutatóintézet (et. al.) Budapest, 2009. 223–235.

Kreatív sokszínűség. A Kultúra és Fejlődés Világbizottságának jelentése. Osiris Kiadó, Magyar UNESCO Bizottság. Budapest, 1996.

Erdősi Péter: A kulturális örökség meghatározásának kísérletei Magyarországon. Regio 2000/4. 26

Hartog, Francois: Örökség és történelem: az örökség ideje. Regio 2000/4. 3–25.

Appadurai, Arjun: A lokalitás teremtése. Regio 2001/3. 3–31.