Módszertani anyagok

Szakmai ismerettartalom a szellemi kulturális örökségről

Az itt található válogatott szakmai ismerettartalom a szellemi kulturális örökséget érintő, magyar nyelven hozzáférhető alapvető dokumentumokat, tanulmányokat, köteteket tartalmazza. Az írások egy része az alapfogalmak (kulturális örökség, hagyomány, történeti emlékezet, lokalitás, modernizáció, identitás) értelmezéseit, történeti fejlődését, különböző jelentésmezőit vizsgálja, más részük a szellemi kulturális örökség témakörét, az egyezmény célkitűzéseit, a megőrzés lehetőségeit vagy a gyakorlatban megvalósuló példákat veszi számba. Számos olyan dokumentum is megtalálható a jegyzékben, amely elsősorban az UNESCO közgyűlésein, konferenciáin született és a szellemi örökséggel kapcsolatos irányelveket, ajánlott cselekvési terveket vagy magát az egyezményt tartalmazza.

Itt olvasható a szellemi kulturális örökség glosszáriuma, amely a témával kapcsolatos alapvető fogalmakat mutatja be. Az ismerettartalom az újonnan megjelenő tanulmányokkal, vagy a megőrzési gyakorlatokat bemutató helyi kiadványokkal folyamatosan bővülhet. A témával kapcsolatos további szakirodalmi javaslatokat az igazgatóság szívesen fogad. Az írások nagyobb része teljes tartalommal letölthető a honlapról, ezeknek rövid ismertetőjét is itt megtalálja az olvasó. A témával foglalkozó további elemzések és a határterületeket érintő tanulmányok listáját ajánljuk (a teljesség igénye nélkül) a szellemi kulturális örökséggel behatóbban foglalkozni kívánó érdeklődők számára. A jegyzéken szereplő minden tanulmány, dokumentum, kötet eredeti megjelenési helyét, bibliográfiai adatait a cím után feltüntetjük. Az itt közreadott ismerettartalom segítséget kíván nyújtani a saját szellemi kulturális örökségüket tudatosan gondozni kívánó, érdeklődő közösségeknek, civil szervezeteknek, a témával foglalkozó szakembereknek, a jelenkutatást és mai társadalmi változásokat vizsgáló tudományos kutatóknak egyaránt.

1.  A szellemi kulturális örökség glosszáriuma.
(Kézirat. Európai Folklór Intézet–Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2008–2009.)

2. UNESCO Egyezmény a szellemi kulturális örökség megőrzéséről.
(EFI Communicationes 18. Csonka-Takács Eszter /szerk./ Európai Folklór Intézet. Budapest, 2006.)

3. Szellemi kulturális örökség – a megőrzés útjai. A pécsi nemzetközi konferencia előadásaiból. 2007. szeptember 17–20.
(Csonka-Takács Eszter /szerk./ Európai Folklór Intézet. Budapest, 2008.)

4. Az UNESCO szellemi kulturális örökség egyezményének hazai feladatai. A Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság tevékenysége.
(Csonka-Takács Eszter, kézirat, 2009.)

5. Erdősi Péter–Sonkoly Gábor: A kultúra melankóliája. A kulturális örökség fogalmának megjelenése.
(Valóság 2005/6. 73–90.)

6. Fejős Zoltán: Néprajz, antropológia – kulturális örökség és az emlékezet kategóriái.
(Iskolakultúra 2005/3. 41–48.

7. Paládi-Kovács Attila: A nemzeti kulturális örökség fogalma, tárgya. Örökség, hagyomány, néprajz.
(Honismeret 2004/2.)

8. Sonkoly Gábor: A kulturális örökség fogalmának értelmezési és alkalmazási szintjei.
(Regio 2000/4. 58–59.)

9. Ajánlások a hagyományos kultúra és a folklór védelmére (UNESCO Közgyűlés, 1989).
(EFI Communicationes 1. Csonka-Takács Eszter /szerk./ Európai Folklór Intézet. Budapest, 1989.)

10. Verebélyi Kincső: A folklór jogi védelme.
(EFI Communicationes 4. Csonka-Takács Eszter /szerk./ Európai Folklór Intézet. Budapest, 1992.)

11. Irányelvek az „élő emberi értékek” rendszerének alapításához (UNESCO Közgyűlés, 1993.)
(EFI Communicationes 5. Csonka-Takács Eszter /szerk./ Európai Folklór Intézet. Budapest, 1993.)

12. Anna-Leena Siikala: Etnikus hagyományok és átalakuló társadalmak.
(EFI Communicationes 6. Csonka-Takács Eszter /szerk./ Európai Folklór Intézet. Budapest, 1998.)

13. Cselekvési terv a szellemi kulturális örökség megóvására és újjáélesztésére. (UNESCO Konferencia, 1999).
(EFI Communicationes 9. Csonka-Takács Eszter /szerk./ Európai Folklór Intézet. Budapest, 1999.)

14. Keszei András: A megfoghatatlan nyomában.
(EFI Communicationes 16. Csonka-Takács Eszter /szerk./ Európai Folklór Intézet. Budapest, 2003.)

15. Világörökség Egyezmény.

16. György Péter – Kiss Barbara – Monok István (szerk.): Kulturális örökség és társadalmi képzelet. Országos Széchenyi Könyvtár (et. al.) Budapest, 2005.

17. Pócs Éva (szerk.): Rítus és ünnep az ezredfordulón. Tudományos konferencia Marcaliban 2002. május 13–15. Budapest, 2004.