Nemzeti Bizottság tagjai

A szellemi kulturális örökségért felelős miniszter szakmai tanácsadó testületeként működő bizottságba a következő intézmények delegálnak tagokat:

1. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

2. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium

3. Külügyminisztérium

4. Oktatási és Kulturális Minisztérium

5. Önkormányzati Minisztérium

6. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

7. Országos Széchényi Könyvtár

8. Hagyományok Háza

9. Magyar Művelődési Intézet

10. Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete

11. Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete

12. Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete

13. Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete

14. Magyar UNESCO Bizottság Titkársága

15. Néprajzi Múzeum

16. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre

17. Debreceni Egyetem BTK Néprajzi Tanszék

18. ELTE BTK Néprajzi Intézet

19. Pécsi Egyetem BTK Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék

20. Szegedi Egyetem BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

21. Önkormányzati szövetségek

22. Európai Folklór Központért Egyesület