Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága és a SZKÖ Szakbizottság

Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága a kultúráért felelős miniszter tanácsadó testülete. Az ezen belül létrejött hét szakbizottság egyike a Szellemi Kulturális Örökség Szakbizottság, melynek tagságát a szellemi örökségben érintett intézmények, szervezetek, minisztériumok vezetői delegálják. Feladata a szellemi kulturális örökség egyezmény hazai megvalósításával kapcsolatos lépések kidolgozása, javaslattétel a miniszter számára a nemzeti jegyzékre történő magyar örökség elemek felvételéről, az UNESCO listáira történő magyar felterjesztések kiválasztásáról, az egyezményt megvalósító programok, és oktatási projektek kidolgozásáról, a határon átnyúló szellemi kulturális örökségi elemekkel kapcsolatos közös kultúrdiplomáciai együttműködések kialakításáról. A szakbizottság elnökét a kultúráért felelős miniszter jelöli ki, aki a bizottság tagjait évente minimum kétszer összehívja. Az elnök és a szakbizottság mandátuma négy évre szól.
A szakbizottság előzményének tekinthető Szellemi Kulturális Örökség Magyar Nemzeti Bizottságának alakuló ülése 2008 szeptemberében volt.