Kritériumrendszer

Az alábbi szöveg az eredeti UNESCO dokumentum (Operational Directives for the implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Heritage http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00026) felhasználásával készült.

Kritériumrendszer letöltése
A PDF ikonra kattintva letöltheti a kritériumrendszert. Kritériumrendszer letöltése


Felvétel A szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékére

Kritériumok és a jelölés/felvétel folyamata

A. A felvétel kritériumai:

N.1. Az elem megfelel A szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló UNESCO egyezmény 2. cikk 1. és 2. pontjában foglalt szempontoknak, az alábbi meghatározás szerint:

1. „szellemi kulturális örökség": olyan szokás, ábrázolás, kifejezési forma, tudás, készség – valamint az ezekkel összefüggő eszköz, tárgy, készítmény és kulturális színhely –, amelyet közösségek, csoportok, esetenként egyének kulturális örökségük részeként elismernek. Ez a nemzedékről nemzedékre hagyományozódó szellemi kulturális örökség – amelyet a közösségek, csoportok a környezetükre, a természettel való kapcsolatukra és a történelmükre adott válaszként állandóan újrateremtenek – az identitás és a folytonosság érzését nyújtja számukra, ily módon segítve elő a kulturális sokszínűség és az emberi kreativitás tiszteletét. Jelen egyezmény alkalmazásában csak az érvényben lévő nemzetközi emberi jogi okmányokkal, valamint a közösségek, csoportok és egyének közötti kölcsönös tisztelet és a fenntartható fejlődés követelményével összhangban álló szellemi kulturális örökséget kell figyelembe venni.

2. Az 1. pontban meghatározott szellemi kulturális örökség többek között az alábbi területeken nyilvánul meg:

a) szóbeli hagyományok és kifejezési formák, beleértve a nyelvet is, mint a szellemi kulturális örökség hordozóját,

b) előadóművészetek,

c) társadalmi szokások, rítusok és ünnepi események,

d) a természetre és a világegyetemre vonatkozó ismeretek és gyakorlatok,

e) hagyományos kézművesség.

N.2. Az elem felkerülése a jegyzékre hozzájárul a szellemi kulturális örökség jelentőségének társadalmi tudatosításához és közkinccsé válásához. Ily módon tükrözi a nemzet kultúrájának sokszínűségét és példát szolgáltat az emberi kreativitásra.

N.3. Rendelkezésre állnak az elem megőrzését és továbbélését segítő tervek és védelmi elképzelések.

N.4. Az elemet az érintett közösség/csoport/egyén legszélesebb körű részvételével és előzetes, valamint teljes körű tájékoztatást követő beleegyezésével jelölték a jegyzékre.

B. A jelölés folyamata:

A jelöléseket a jelölési adatlap kitöltésével, valamint a kért dokumentáció és a mellékletek csatolásával kell elkészíteni, s mindezt a szakmai lebonyolítást végző intézmény (Szabadtéri Néprajzi Múzeum) címére kell eljuttatni postai úton vagy futárral.A jelölési anyag feladásával egy időben e-mail (szko@sznm.hu) küldésével kérjük jelezni a jelölés szándékát (az e-mail tartalmazza a jelölést beküldő nevét, a jelölni kívánt elem nevét, az érintett közösség/csoport/egyén nevét, földrajzi elhelyezkedését, a jelölést lebonyolító kapcsolattartó elérhetőségeit: név, postacím, e-mail, telefon, fax, mobil).

C.   A döntés-előkészítés és értékelés folyamata:

A jelölések döntést megelőző vizsgálatát és szakmai értékelését a szakmai lebonyolításért felelős intézmény (Szabadtéri Néprajzi Múzeum) végzi, illetve koordinálja.A Szabadtéri Néprajzi Múzeum felméri, hogy a jelölés megfelel-e a jegyzékre való felvétel kritériumainak. Szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel a jelölést benyújtókat.Az esetleges hiánypótlást követően a Szabadtéri Néprajzi Múzeum szakembereket kér föl a jelölési anyagok véleményezésére.A Szabadtéri Néprajzi Múzeum a szakértők véleménye alapján szakmai jelentést és értékelést, a jelölt elemekről pedig összefoglalókat készít A Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Bizottsága (a továbbiakban nemzeti bizottság) számára.

D.  A döntés folyamata:

A jelölt elemek a nemzeti bizottság (az oktatási és kulturális miniszter tanácsadó testülete) ajánlása alapján a miniszter döntése után kerülnek fel a nemzeti jegyzékre.A jelölést benyújtók a miniszter döntéséig bármikor visszavonhatják az általuk beadott jelölést.Ha a miniszter úgy dönt, hogy valamely elem ne kerüljön fel a jegyzékre, akkor annak jelölését a benyújtástól számított két évig nem lehet megismételni.

10.  A miniszter döntéséről a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága a jelölést benyújtókat írásban értesíti, valamint az eredmény nyilvánosságot kap a minisztérium és a szellemi kulturális örökség (www.szellemiorokseg.hu) honlapján.

11.  A szellemi kulturális örökségi elemek nemzeti jegyzékre történő felvételének ünnepélyes kihirdetésére és az ezt igazoló oklevelek átadására évente egy alkalommal, ünnepélyes keretek között kerül sor.

E. Az elemek eltávolítása a nemzeti jegyzékről:

12.  Valamely elemet akkor távolítanak el a jegyzékről, ha a Nemzeti Bizottság úgy dönt, hogy az már nem felel meg az adott jegyzékre való felvétel egy vagy több kritériumának.

F. A nemzeti jegyzék frissítése és közzététele:

13.  A jelölések, az összefoglalók, a szakmai jelentések és a jelöléssel kapcsolatos döntés nyilvános iratnak minősülnek, attól kezdve, hogy megszületett a döntés. Addig a hazai adatvédelmi szabályok szerint a dokumentumokat bizalmasan kezelik. A jegyzékre felvett elemek jelölési anyagai és szakértői jelentései hozzáférhetők a szakmai lebonyolításért felelős intézmény archívumában (Szabadtéri Néprajzi Múzeum), illetve szerkesztett formában a szellemi kulturális örökség honlapján is.

14.  A nemzeti jegyzék frissítése a nemzeti bizottsági üléseihez igazodik. A jegyzékre korlátlan számban kerülhetnek föl elemek.

15.  A szakmai lebonyolításért felelős intézmény a miniszter döntéseit követően közzéteszi a frissített nemzeti jegyzéket a szellemi kulturális örökség honlapon (www.szellemikulturalisorokseg.hu/www.szellemiorokseg.hu).

G.  Határidők:

16. A jelöléseket folyamatosan lehet beküldeni.

17. A nemzeti bizottság évente két alkalommal ülésezik, hogy a beérkezett jelölések alapján ajánlást tegyen a miniszternek a nemzeti jegyzékre történő felvételre. Az ülések időpontjáról a jelölők a minisztérium és a szellemi kulturális örökség honlapján kaphatnak tájékoztatást.

18. Az egyes ülések napirendjén csak azok a jelölések szerepelnek, amelyek az ülést megelőző nyolc hétnél korábban érkeznek be a szakmai lebonyolítást végző intézményhez (Szabadtéri Néprajzi Múzeum). Az ez után érkező jelöléseket a következő bizottsági ülésen tárgyalják.

A szakmai lebonyolítást végző intézmény elérhetőségei:

Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága

H-2000 Szentendre, Sztaravodai út
Tel: +36 26/502-529
Fax: +36 26/502-502
E-mail: szko@sznm.hu