Nemzeti jegyzék

A szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló egyezmény célja szerint a védőintézkedések részeként a részes állam a területén található szellemi kulturális örökség elemeket azonosítja és nyilvántartja. Mindennek megvalósítása érdekében az oktatási és kulturális miniszter 2009. május 19-én kelt felhívása alapján a Magyarországon élő közösségek, csoportok vagy egyének a saját szellemi kulturális örökségükként elismert elemeket javasolhatnak felvenni A szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzéké-re. Ennek módja, az erre a célra készített jelölő nyomtatvány kitöltése, és az útmutató szerint csatolt dokumentumok elkészítése. A jelölés elkészítésébe a helyi szakmai, civil és érintett csoportok lehető legszélesebb körét kell bevonni. A jelölést benyújtó közösségek/csoportok/egyének a teljes jelölési anyagot az előírásnak megfelelő formában elküldik a szellemi kulturális örökség hazai szakmai feladatainak megvalósításával megbízott intézménybe. (Jelölést beküldeni lehet online módon is, a jelölő fél regisztrációját követően.) Itt a jelölési anyagokat formailag ellenőrzik, majd két független szakértő véleményezi. Az igazgatóság összefoglalót készít a jelölés anyagáról és a szakértői véleményekről, és megvizsgálja, hogy a jelölés megfelel-e a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékére történő felvétel kritériumainak. Az összefoglalót és a jelöléseket eljuttatja A szellemi kulturális örökség nemzeti bizottsága (a kulturális miniszter tanácsadó testülete) számára, amely megvizsgálja azokat és javaslatot tesz a miniszter számára, hogy mely jelöléseket vegye fel a nemzeti jegyzékre. A nemzeti jegyzékre kerülő szellemi kulturális örökség elemek listája hozzáférhetővé válik a jelenlegi honlapon, ahol a jelölési anyagok szöveges tartalma és képi, valamint filmdokumentációja felkerül az erre a célra létrehozott adatbázisba. Az adatbázis több szempontú keresést tesz lehetővé: a feltöltött anyagokban lehet keresni bármely szóra, vagy egy előre megadott kulcsszófa-rendszer segítségével. Ezentúl a jelölő nyomtatvány minden kérdése szerint lehet csoportosítani a nemzeti jegyzéken szereplő összes jelölés szöveges anyagát.